Scroll Top

Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin in izdelkov strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov in ustvarjenih profilov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo naslednje podatke:

  • naslov elektronske pošte,
  • ime,
  • priimek.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Osebne podatke uporabljajo zaposleni v podjetju Copia biro d.o.o.

Iznos

Zbrani osebni podatki se hranijo na območju Republike Slovenije ter jih v nobenem primeru ne iznašamo v druge države.

Obdobje hrambe

Zbrane osebne podatke posameznikov hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.
Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

Kako varujemo zbrane osebne podatke

Vedno posredujemo zgolj vsebine, informacije in akcije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran www.copia-biro.si gostuje na varnem spletnem strežniku in je podvržena rednim varnostnim pregledom.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene, jih ne tržimo ali posredujemo tretjim osebam, razen principalu in partnerjem, ki nam pomagajo izvajati ankete in mailinge, ki pa so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za podjetje Copia biro d.o.o.
V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva:

  • vpogled,
  • popravek,
  • popoln izbris,
  • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
  • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahtevo lahko pošlje preko e-maila info@copia-biro.si ali pisno po pošti na sedež podjetja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Če posameznik meni, da so mu z naše strani kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, lahko poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:  Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Podjetje Copia biro d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2, Ur. l. RS št. 94/07 in GDPR), zato na spletni strani: www.copia-biro.si izvajamo aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

 

Lastnik in upravljalec spletnega mesta: www.copia-biro.si

Uradno ime podjetja:  Copia biro, prodaja, servis, fotokopiranje, d.o.o.
Sedež podjetja: Koprska ulica 106b, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): Gorazd Gornjec

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.